فرشته های آبی

The Blue Angels

  • 0
  • 7.4
مناسب برای افراد بیشتر از 12 سال
کارگردان : Paul Crowder
بازیگر : Brian Allendorfer ، Bobby Speed Baldock ، Bryon Beck

چکیده داستان

کهنه‌سربازان و جدیدترین کلاس اسکادران پرواز نیروی دریایی و تفنگداران دریایی را در حالی که تمرینات شدیدی را پشت سر می‌گذارند و وارد فصلی از هنر هوایی شگفت‌انگیز می‌شوند را دنبال می‌کند.

 گزارش

دیدگاه بینندگان