فیلم کارخانه دروغ

Troll Factory

  • 0
  • 6
مناسب برای افراد بیشتر از 13 سال
کارگردان : Ahn Goocjin
بازیگر : Hong Kyung ، Son Sukku ، Kim Sungcheol
نویسنده : Chang Kangmyoung ، Ahn Goocjin

چکیده داستان

در فیلم کارخانه دروغ خبرنگاری به نام ایم سانگ-جین که با کشف حقیقت در مورد یک موج از نظرات آنلاین و تاثیر آن بر افکار عمومی مواجه میشود...

 گزارش

دیدگاه بینندگان