نمایش 8

Deo Eiteu Syo

  • 0
  • 7.3
مناسب برای افراد بیشتر از 12 سال
بازیگر : Ell ، Yuuki Luna ، Rich Ting
نویسنده : Bae Jin Soo

چکیده داستان

هشت نفر که به پول نیاز دارند به یک برنامه دعوت می شوند. آنها باید در استودیویی که چیزی جز دیوارهای بتنی ندارد، بمانند. اگر بتوانند 100 روز در آنجا دوام بیاورند، جایزه 44.8 میلیارد وونی به طور مساوی میانشان تقسیم می شود. اما هر چیزی که بخواهند مانند آب، غذا یا برق 1000 برابر بیشتر از قیمت های معمولی هزینه دارد که از جایزه کسر می شود…

 گزارش

قسمت‌ها

دیدگاه بینندگان