پروژه لازاروس

The Lazarus Project

  • 0
  • 7.3
مناسب برای افراد بیشتر از 12 سال
بازیگر : Vinette Robinson ، Dan Li ، Lia Williams
نویسنده : Joe Barton

چکیده داستان

وقتی یک روزِ جورج بارها و بارها برایش تکرار می شود، فکر می کند عقلش را از دست داده است. اما متوجه می شود واقعیت می تواند از تخیل عجیب تر باشد. او با درک تازه اش از فضا-زمان و پیوستن به پروژه لازاروس، باید میان وفاداری به سازمانی که هدفش نجات دنیا است و توانایی تغییر گذشته یکی را انتخاب کند.

 گزارش

قسمت‌ها

دیدگاه بینندگان