پسر جهان را می کشد

Boy Kills World

  • 0
  • 6.5
مناسب برای افراد بیشتر از 12 سال
کارگردان : Moritz Mohr

چکیده داستان

در فیلم پسر جهان را می کشد هنگامی که خانواده او به قتل می رسند، یک ناشنوا به نام پسر به جنگل می گریزد و توسط یک شمن مرموز آموزش می بیند تا تخیل کودکانه خود را سرکوب کند و تبدیل به ابزاری برای مرگ شود.

 گزارش

دیدگاه بینندگان