چه می شد اگر ...؟

What If...?

  • 0
  • 7.4
مناسب برای افراد بیشتر از 12 سال
بازیگر : Kurt Russell ، Piotr Michael ، Chris Hemsworth
نویسنده : A.C. Bradley
  • 32 دقیقه
    -
    • HD

چکیده داستان

به دنبال ایجاد چندجهانی در پایان لوکی را اول فصل آخر ، اگر چه …؟ زمان بندی های مختلف انشعابی آن جهان چندگانه را بررسی می کند که در آن لحظات اصلی فیلم های دنیای سینمایی مارول به شکل متفاوتی رخ می دهد.

 گزارش

قسمت‌ها

دیدگاه بینندگان