کریگ قبل از نهر

Craig Before the Creek

  • 0
  • 7.4
مناسب برای افراد بیشتر از 12 سال

چکیده داستان

انیمیشن کریگ قبل از نهر 2023 درباره کریگ ویلیامز، بچه جدید خجالتی در شهر است که نمی داند که به زودی به بزرگترین ماجراجویی که رویاپردازی میکرد، می رود! یافتن نقشه‌های گنج و کشتی‌های دزدان دریایی و مقابله با شروری که می‌خواهد نهر محله آنها را نابود کند؛ این تازه شروع این حماسه شکار....

 گزارش

دیدگاه بینندگان