پسران

The Boys

  • 0
  • 8.7
مناسب برای افراد بیشتر از 12 سال

چکیده داستان

گروهی از هوشیاران تصمیم می گیرند تا ابرقهرمانان فاسدی را که از قدرت های فوق العاده خود سوء استفاده می کنند، نابود کنند.

 

 گزارش

قسمت‌ها

دیدگاه بینندگان